Skip to main content
Lund University

Arkeologi och antikens historia: Uppslagsverk och ordböcker

Allmänna uppslagsverk

Ordböcker

Uppslagsverk och ordböcker

Lunds universitet har tillgång till en stor mängd uppslagsverk och ordböcker elektroniskt och i tryckt form. Här hittar du ett urval som kan vara användbara inom arkeologi och historia. Letar du efter något speciellt kan du söka i LUBcatLUBsearch eller fråga på biblioteket.

Urval av handböcker och uppslagsverk

Här finns ett urval av handböcker och uppslagsverk.

Samlingar