Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sjuksköterskeprogrammet: Skriva

Den här guiden riktar sig till dig som läser sjuksköterskeprogrammet och behöver hjälp med sådant som informationssökning och referenshantering.

Skriva akademiskt

Under din studietid kommer du att skriva flera arbeten. Akademiskt skrivande innebär att du på ett korrekt sätt refererar och källhänvisar till det material du använder i ditt arbete. När du sedan skriver ska du hitta en egen akademisk stil, en egen röst, och strukturera din vetenskapliga text enligt vedertagna normer.

Studieverkstadens stöd till akademiskt skrivande

Studieverkstaden ger individuell skrivhandledning och ordnar populära föreläsningar och workshoppar i studieteknik och akademiskt skrivande.

Skrivtips

Här hittar du universitetets online resurs om 
akademiskt skrivande  på engelska, AWELU:

Karolinska Institutet tillhandahåller en resurs 
där du kan få hjälp med att få variation i ditt skrivande.
Här hittar du exempel  på fraser som du kan låta dig inspireras 
av, låna, eller anpassa till din egen akademiska text.

 

Bild Kaitlyn Baker på Unsplash

Bild Kaitlyn Baker på Unsplash

 

Filmer om akademiskt skrivande

Lunds universitets MOOC (öppen online kurs)
består av ett antal korta
filmer som går igenom alla
steg i det akademiska skrivandet. 
Du får dels allmänna råd om
hur du planerar ditt skrivande,
dels mer specifika tips om
disposition, struktur, språk
och stil. Några lektioner behandlar
särskilt hur du argumenterar
trovärdigt och hederligt i akademiska
sammanhang. Det finns även lektioner
som handlar om varför och hur du refererar.

Bild framsida böcker om akademisk hederlighet

Filmer om akademiskt skrivande

Plagiering

När du skriver uppsats är det viktigt att tydligt redovisa om du skriver någonting som du har hämtat från en annan text. Det måste framgå om det är dina egna tankar och formuleringar eller någon annans, och i så fall var du har hämtat det. Det handlar om akademisk hederlighet. Om du inte refererar till dina källor (vare sig det gäller text eller bilder) gör du dig skyldig till plagiering, vilket kan leda till avstängning från universitetet. Medicinska fakulteten använder sig av programmet Urkund för att kontrollera så att plagiering inte har skett.