Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sjuksköterskeprogrammet: Referera

Den här guiden riktar sig till dig som läser sjuksköterskeprogrammet och behöver hjälp med sådant som informationssökning och referenshantering.

APA 7

Referensstilen som du ska använda under utbildningen kallas för APA (American Psychological Association). Det är ett så kallat parentessystem som har tagits av det amerikanska psykologförbundet men stilen används inom flera olika ämnesområden, däribland omvårdnad. APA-manualen uppdateras regelbundet och den senaste upplagan är den sjunde och kallas således APA 7.

APA 7 (vanliga exempel)

Bok med en författare:

(Forsberg, 2016) eller enligt Forsberg (2016)

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: att utvecklas och ta ansvar. Natur & kultur.

Bok med två författare:

(Sandman & Kjellström, 2018) eller enligt Sandman och Kjellström (2018)

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018).  Etikboken: etik för vårdande yrken (2 uppl.). Studentlitteratur.

Kapitel i bok med redaktör(er):

(Blennow & Silfverdal, 2020) eller enligt Blennow och Silfverdal (2020)

Blennow, M., & Silfverdal, S.-A. (2020). Barnhälsovård. I K. Hanséus, M. Jägervall & M. Norman (Red.), Barnmedicin (5 uppl., s. 117–128). Studentlitteratur.

Artikel med två författare:

(Gustafsson & Fagerberg, 2004) eller enligt Gustafsson och Fagerberg (2004)

Gustafsson, C., & Fagerberg, I. (2004). Reflection, the way to professional development?. Journal of clinical nursing, 13(3), 271–280. https://doi.org/10.1046/j.1365-2702.2003.00880.x

Varför använda referenser?