Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sjuksköterskeprogrammet: Granska

Den här guiden riktar sig till dig som läser sjuksköterskeprogrammet och behöver hjälp med sådant som informationssökning och referenshantering.

Läsa och granska vetenskapliga artiklar

När du har hittat en artikel behöver du även granska och värdera den för att avgöra om du kan använda den. Besvarar artikeln din frågeställning? Är den av god vetenskaplig kvalitet? Filmen går igenom hur du granskar de olika delarna i artikeln.

Generella tips för granskning

  • Studiedesign- är den lämplig för frågeställningen?
  • Populationens storlek- kan generella slutsatser dras?
  • Urval av deltagare i studien
  • Bortfall- förklaras det?
  • Förväxlingsfaktorer
  • Bias
  • Redovisas intressekonflikter?
  • Redovisas finansiering av studien?

För vidare läsning - se Tips på litteratur om att granska samt KIBs guide.
 

Faktorer som ger högre eller lägre evidensvärde

Bild över faktorer som ger höjd eller sänkt evidensgradering

Studier rankas i två steg, först utifrån studiedesign, sedan kan rankningen höjas eller sänkas utifrån faktorerna i bilden ovan.

SBU:s metodbok - kapitel om sökning