Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sjuksköterskeprogrammet: Termin 4 & 5 / Litteraturstudie

Den här guiden riktar sig till dig som läser sjuksköterskeprogrammet och behöver hjälp med sådant som informationssökning och referenshantering.

Stödmaterial litteraturstudie från bibliotekarien


Här finns samlat filmer, texter och länkar till er hjälp för artikelsökningar till era litteraturstudier. Har ni missat något undervisningsmoment och/eller vill uppdatera er? 
Då har ni hamnat rätt! 

Principer för blocksökning

Blocksökning PubMed

Blocksökning Cinahl

Blocksökning PsycINFO

Svensk Mesh

Hitta bra sökord för sökning i databaser

Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda i din databassökning

Svensk MeSH

Hitta sökord och använda ämnesord

Det finns inga ämnesord för mitt ämne

Ibland finns det inga ämnesord som stämmer in på ditt ämne. Det kan bero på att det är ett generellt begrepp eller att det är ett nytt forskningsfält.

För en litteraturstudie är det ofta bra att använda sig av både ämnesord och fritextord i sina sökningar.

Systematisk sökning till en litteraturstudie

Blocksökning i PubMed

Kortguide sökning till en litteraturstudie

I denna PDF sammanfattas arbetet med en litteraturstudie - steg för steg (gjord av er undervisande bibliotekarie). Starta gärna ert arbete med sökning / redovisning av sökning med att läsa den.

SBU:s metodbok - kapitel om sökning

Ladda upp examensarbetet i LUP student papers

Läs mer om hur man laddar upp sitt examensarbete i LUP student papers