Skip to Main Content
Lund University

Sjuksköterskeprogrammet

Den här guiden riktar sig till dig som är student på sjuksköterskeprogrammet på Lunds universitet. Här är samlat länkar och material som stöd i informationssökning och referenshantering.

Sökingångar på bibliotekets webb

Utgå från bibliotekets webbplats
för att söka efter böcker (Lubcat) och vetenskapliga artiklar (medicinska databaser, t.ex. PubMed).


Till höger på webbsidan hittar du ingångar till Lubcat och databaser.
Om du behöver logga in -
använd din student-id.

 

 

Söka artiklar i databasen Cinahl

En av de viktigaste databaserna
(där du hittar vetenskapliga artiklar) inom omvårdnad är Cinahl. Det är den databas du kommer att behöva använda i din utbildning på termin 1.

Cinahl hittar du via listan över medicinska databaser
eller från bibliotekets webbplats

 

 

Vad är en vetenskaplig artikel?

Svensk Mesh

Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda i din databassökning. MeSH (Medical Subject Headings) är de ämnesord som används i PubMed. I Svensk MeSH kan du söka på svenska ämnesord och få dem översatta till engelska och vice versa.

         

 

Hitta sökord

Övningar 8 och 9 februari - kopplat till kursmomentet

Individuell hemtentamen - sjuksköterskans omvårdnadsbegrepp och process

(länk till modul i Canvas)