Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sjuksköterskeprogrammet: Termin 2

Den här guiden riktar sig till dig som läser sjuksköterskeprogrammet och behöver hjälp med sådant som informationssökning och referenshantering.

Hitta sökord och använda ämnesord

Svensk Mesh

Hitta bra sökord för sökning i databaser

Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda i din databassökning

Svensk MeSH

Blocksökningens principer

Blocksökning PubMed