Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Psykologi - en ämnesguide: Vetenskapligt material

En ämnesguide framtagen för studenter och forskare samt lärare vid Institutionen för psykologi på Lunds universitet

Vad är en vetenskaplig text?

Malmö universitetsbibliotek

Vetenskapligt material och publicering

Ta reda på mer om vetenskapliga tidskrifter

Peer review in 3 minutes

North Carolina State University Libraries

Open Access och parallellpublicering

Med Open Access menas att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga på internet, för att sprida forskningsresultat utan stora kostnader för användarna.
Parallellpublicering är ett sätt att ge fri tillgång till en redan publicerad eller antagen forskningspublikation, då laddas en fulltextversion av publikationen upp i ett institutionellt arkiv.