Skip to Main Content
Lund University

Psykologi

En ämnesguide för studenter och forskare samt lärare vid Institutionen för psykologi på Lunds universitet

Vad innebär akademiskt skrivande?

Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva?

Det handlar om att, på en gång självständigt och samtidigt grundat i andras tidigare arbeten, redogöra för hur man löst ett visst problem eller problematiserat en viss fråga. Det handlar också om att göra detta på ett för ämnet överenskommet sätt, vad gäller vilket språk man använder och hur man publicerar sig (t.ex. i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag).

Få mer tips här:

Att skriva referenser

Vilket referenssystem du skall använda beror på ditt ämne och din handledare, så fråga denne först. På Institutionen för psykologi används för det mesta APA.

APA Writing Style

Referenshanteringsverktyg

Ett referenshanteringsverktyg är ett program som hjälper dig att samla och sortera referenserna du behöver för ditt arbete.

Du kan använda ett sådant verktyg för att infoga referenser i texten när du skriver eller enbart för att lägga till en referenslista på slutet.

Alla studenter och anställda vid Lunds universitet kan använda verktyget EndNote (tillgängligt via campuslicens). Det finns också många gratisprogram för referenshantering. För mer information och vägledningar gå till guiden:

Akademiskt skrivande

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Metodlitteratur

Letar du efter metodlitteratur? Ta en titt i vår guide där du finner ett urval av böcker om metoder, forskning och akademiskt skrivande inom samhällsvetenskap. Alla böckerna finns antingen på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek eller som e-bok.

Söka andra uppsatser?

Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet i Uppsök.

Publicera din uppsats!