Skip to main content
Lund University

Livsmedelsteknik: Livsmedelsteknik

Kemicentrums bibliotek http://www.bibliotek.kc.lu.se/

Böcker

Tidskrifter och artiklar

Uppslagsverk och ordlistor

Här hittar du länkar till elektroniska uppslagsverk. På Kemicentrums bibliotek finns en hylla som heter Referens Livsmedel med uppslagsverk, ordböcker och handböcker i tryck. Här hittar du fler uppslagsverk och handböcker online.

Livsmedels näringsinnehåll samt produktinformation

Myndigheter och organisationer

På myndigheternas webbplatser finns mycket information,  rapporter och databaser som rör livsmedel.

Lagstiftning

Statistik

Institut och liknande inriktade på forskning

Livsmedelsbranschen