Gå till huvudinnehållet
Lund University

Livsmedelsteknik

Referenshantering

Populärvetenskapligt skrivande

Språk och form

Vad man inte får göra

Plagiering

Att plagiera räknas som fusk och innebär att du imiterar eller kopierar en annan persons arbete så att det framstår som ditt eget. Det bryter mot den akademiska hederligheten, som ska genomsyra all akademisk verksamhet.

Plagiering kan till exempel vara att en text, bild eller diagram används utan hänvisning till källan. Plagiering kan ske på olika sätt och kan vara antingen avsiktlig eller oavsiktlig. Avsiktlig plagiering är när ett verk kopieras och källorna medvetet utelämnas. Oavsiktlig plagiering kan ske när en källa inte refereras till på ett korrekt sätt på grund av bristande kunskap eller uppmärksamhet. För att undvika plagiering är det viktigt att du i dina skriftliga arbeten är noga med att ange vilka källor du använder, genom att citera och referera på ett riktigt sätt.