Skip to Main Content
Lund University

Sjuksköterskeprogrammet

Den här guiden riktar sig till dig som är student på sjuksköterskeprogrammet på Lunds universitet. Här är samlat länkar och material som stöd i informationssökning och referenshantering.

APA 7

Referensstilen som du ska använda under utbildningen kallas för APA (American Psychological Association). Det är ett så kallat parentessystem som används bland annat inom omvårdnad. APA-manualen uppdateras regelbundet och den senaste upplagan är den sjunde (APA 7).

Det finns många guider som hjälper dig att skriva korrekta referenser enligt APA. Den som rekommenderas av utbildningen för sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet är Referensguide för APA 7

Varför referera och hur?

Introduktion till APA-systemet

Plagiering

När du skriver uppsats är det viktigt att tydligt redovisa om du skriver någonting som du har hämtat från en annan text. Det måste framgå om det är dina egna tankar och formuleringar eller någon annans, och i så fall var du har hämtat det.

Om plagiering utvecklat av biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola

Övningar referenser