Skip to Main Content
Lund University

Sjuksköterskeprogrammet

Den här guiden riktar sig till dig som är student på sjuksköterskeprogrammet på Lunds universitet. Här är samlat länkar och material som stöd i informationssökning och referenshantering.

Söka böcker

Relevanta databaser

Hitta sökord

Innan du kan börja söka så måste du ta fram sökord. För att söka i de internationella databaserna så måste du också översätta dina sökord till engelska. Ett bra hjälpmedel för att hitta bra sökord är webbplatsen Svensk MeSH som har tagits fram av Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Svensk MeSH är en översättning av MeSH-termerna (Medical Subject Headings) som används i PubMed, och kan användas när du ska söka efter artiklar i PubMed. Men termerna kan även användas i databasen CINAHL.

Om du vill använda sökord som kan relateras till upplevelser eller bemötande så finns ett separat dokument med termer som kan användas i PubMed och CINAHL.