Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sjuksköterskeprogrammet: Söka

Den här guiden riktar sig till dig som läser sjuksköterskeprogrammet och behöver hjälp med sådant som informationssökning och referenshantering.

Sökning - mera under flikar till din termin

I flikarna till respektive termin hittar du mera om artikelsökning som är anpassat för den nivån

Hitta sökord

Innan du kan börja söka så måste du ta fram sökord. För att söka i de internationella databaserna så måste du också översätta dina sökord till engelska. Ett bra hjälpmedel för att hitta bra sökord är webbplatsen Svensk MeSH som har tagits fram av Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Svensk MeSH är en översättning av MeSH-termerna (Medical Subject Headings) som används i PubMed, och kan användas när du ska söka efter artiklar i PubMed. Men termerna kan även användas i databasen CINAHL.

Om du vill använda sökord som kan relateras till upplevelser eller bemötande så finns ett separat dokument med termer som kan användas i PubMed och CINAHL.

Relevanta databaser