Skip to Main Content
Lund University

Fysioterapi

Guide för studenter som läser Fysioterapi vid Lunds universitet.

Referenshantering

Vad innebär akademiskt skrivande?

Här kommer lite tips hur man skriver på ett vetenskapligt sätt. Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva?

Om upphovsrätt