Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Fysioterapi: FYPA24

Guide för studenter som läser Fysioterapi vid Lunds universitet.

Power Point - Referenser Vancouver

Referenser Vancouver

Power Point - Artikelsökning

Söktjänster

Om du vill testa någon annan databas inom medicin, se fler här.

Hitta sökord

Vetenskaplig artikel?

Vad är en vetenskaplig artikel?

Video (5:30) Kort guide om hur man kan veta om en artikel är vetenskaplig eller inte, vilka typer av vetenskapliga artiklar som finns, etc. (Från Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet)

Om referenser & akademisk hederlighet

Artikelsökning - övningar

ÖVNING 1 - Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?

Gå in på länken nedan och skriv in kännetecken i enstaka ord  (t.ex. innehåll / struktur / delar) du letar efter för att se att en artikel är vetenskaplig:

Övning 2 - Källlkritik

I tidningen Fysioterapi hittar du artikeln ”Aktivitetsbaserade kontor leder inte till minskat sittande”  som du vill använda i en skrivuppgift.

 1. Är artikeln i Fysioterapeuten tillräckligt vetenskaplig för att kunna användas som referens?   Varför/varför inte?
   
 1. a. Hittar ni den vetenskapliga studien som ligger till grund till artikeln i Fysioterapeuten i fulltext i LUBsearch eller PubMed?
  b. Vad är det för slags studie de har gjort? 

c. Använd LUBsearch eller PubMed för att skapa en referens enligt Vancouver-stilen till den. Hur ser referensen ut?Stämmer det mot KIs guide till Vancouver.

Övning 3 Artikelsökning till er presentation (i era studiegrupper)

Ni ska söka upp en vetenskaplig artikel kring tema styrka till fredagens presentation.

  1. Vilka sökord kan ni använda?
  2. Kan ni hitta synonymer till sökorden när ni söker?
  3. Testa vad som händer om ni använder sökorden i olika kombination med varandra. Kan ni vidga eller smalna av sökningen?
  4. Använd filtret för att begränsa er sökning till de senaste 5 åren.

När ni i gruppen hittat en artikel ni vill titta närmare på och presentera på fredag, skriv referensen i Padlet, (så att ni väljer olika artiklar i de olika grupperna).
*** OBS - ni ska ladda upp själva artikeln + redovisningen i Ortarc  (Assignment 6 Styrka) också!***

Övning 4 - Korrekt parafrasering eller plagiat?

Referenser & plagiat - övningar

Övningar under lektionen - Referera enligt Vancouver