Skip to Main Content
Lund University

Fysioterapi

Guide för studenter som läser Fysioterapi vid Lunds universitet.

Övning 1 - Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?

Gå in på länken nedan och skriv in kännetecken i enstaka ord  (t.ex. innehåll / struktur / delar) du letar efter för att se att en artikel är vetenskaplig:

Övning 2 - Källkritik

I tidningen Fysioterapi hittar du artikeln ”Träning med strypt blodflöde gav äldre män större muskler”  som du vill använda i en skrivuppgift.

 1. Är artikeln i Fysioterapeuten tillräckligt vetenskaplig för att kunna användas som referens till en uppgift där ni ska använda vetenskapligt material?   Varför/varför inte?
   
 1. a. Hittar ni den vetenskapliga studien som ligger till grund till artikeln i Fysioterapeuten i fulltext i LUBsearch eller PubMed?
  b. Vad är det för slags studie de har gjort? 

Övning 3 Artikelsökning till er presentation (i era studiegrupper)

Ni ska söka upp en vetenskaplig artikel (originalartikel, gärna en RCT) kring tema styrka till fredagens presentation.

  1. Vilka sökord kan ni använda?
  2. Kan ni hitta synonymer till sökorden när ni söker?
  3. Testa vad som händer om ni använder sökorden i olika kombination med varandra. Kan ni vidga eller smalna av sökningen?
  4. Använd filtret för att begränsa er sökning till de senaste 5 åren.

När ni i gruppen hittat en artikel ni vill titta närmare på och presentera på fredag, skriv referensen i Padlet, (så att ni väljer olika artiklar i de olika grupperna) samt vilka sökord ni använt för att hitta den.

Söktjänster och hitta sökord

Söktjänster / Databaser:
Hitta sökord:

Söka artiklar i PubMed

Video (7:12 min) om hur du kan söka på ett ämne i fritext med synonymer och göra en så kallad blocksökning där du använder dig av OR och AND. Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. 

Mer om sökning:

Olika källor - Vetenskapliga artiklar

Video (5:30) Kort guide om hur man kan veta om en artikel är vetenskaplig eller inte, vilka typer av vetenskapliga artiklar som finns, etc. (Från Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet)

Övningar under lektionen - Referera enligt Vancouver

Om referenser & akademisk hederlighet