Skip to Main Content
Lund University

Fysioterapi

Guide för studenter som läser Fysioterapi vid Lunds universitet.

Övningar under lektionen - Referera enligt Vancouver

Om referenser & akademisk hederlighet

Repetition sökning

Söka artiklar i PubMed

Video (7:12 min) om hur du kan söka på ett ämne i fritext med synonymer och göra en så kallad blocksökning där du använder dig av OR och AND. Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. 

Mer om sökning:

Vetenskaplig artikel?

Video (5:30) Vad är en vetenskaplig artikel? Bibliotek & IKT, Med.fak, Lunds Universitet.