Skip to Main Content
Lund University

Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera: Skriva

Stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Ny guide - Söka, värdera referera

Denna guide uppdateras inte längre och har ersatts av vår nya guide:

Studieverkstadens stöd till akademiskt skrivande

Handledning på Studieverkstaden

Studieverkstaden ger individuell skrivhandledning och ordnar populära föreläsningar och workshoppar i studieteknik och akademiskt skrivande.

Skrivtips

Här hittar du universitetets online resurs om 
akademiskt skrivande  på engelska, AWELU:

Karolinska Institutet tillhandahåller en resurs 
där du kan få hjälp med att få variation i ditt skrivande.
Här hittar du exempel  på fraser som du kan låta dig inspireras 
av, låna, eller anpassa till din egen akademiska text.

 

Bild Kaitlyn Baker på Unsplash

Bild Kaitlyn Baker på Unsplash

 

Upphovsrätt

Upphovsrätt

Den som har skapat ett verk, som till exempel text, bild eller musik, kallas upphovsman. Upphovsrätten ger upphovsmannen rätt att själv bestämma hur deras verk ska få användas och spridas. Universitet har ett avtal med Bonus Copyright Access som gör att du kan använda digitalt och tryckt upphovsrättsskyddat material för dina studier utan att behöva be om tillstånd.

Bilder i uppsatsen- vad får jag göra?

Dina egna bilder
De bilder, tabeller, fotografier eller figurer som du själv skapar i din uppsats har du upphovsrätten till. Hur bilderna får användas, och av vem, bestämmer du över. Är ni flera som skriver uppsatsen har ni gemensam upphovsrätt.

Andras bilder
Om du vill använda någon annans bilder, figurer eller tabeller i din uppsats behöver du be om upphovsmannens tillstånd. Det är inte tillåtet att arbeta om andras bilder, tabeller eller figurer t ex genom att översätta text i dem om du inte har upphovsmannens tillstånd att göra det. Om bilden finns i en bok eller artikel, är det möjligt att kontakta förlaget som oftast har upphovsrätten. Du kan höra av dig till oss på biblioteket om du vill ha hjälp med detta.

Hitta bilder du får använda

Creative Commons (CC) är en ideell organisation som erbjuder kreatörer, forskare och andra upphovsmän för konstnärliga verk, texter, bilder, ljud för att underlätta för den som vill dela med sig av sina verk – helt eller delvis. Bilder och annat material märkt med Creative Commons-licenser är fortfarande upphovsrättsskyddade, men får användas och spridas med olika fördefinierade begränsningar. 

Presentera uppsatsen

När du ska presentera din uppsats muntligt för en mindre grupp, räknas det som undervisningssammanhang. I ett sådant sammanhang kan du visa bilder som andra gjort, så länge du anger vem som är källan till bilden. Har du t ex gjort powerpointbilder och vill inkludera någon annans bild, figur eller tabell är det alltså möjligt. Ska du göra en poster får du också använda bilderna på detta sätt.

Filmer om akademiskt skrivande

Lunds universitets MOOC (öppen online kurs)
består av ett antal korta
filmer som går igenom alla
steg i det akademiska skrivandet. 
Du får dels allmänna råd om
hur du planerar ditt skrivande,
dels mer specifika tips om
disposition, struktur, språk
och stil. Några lektioner behandlar
särskilt hur du argumenterar
trovärdigt och hederligt i akademiska
sammanhang. Det finns även lektioner
som handlar om varför och hur du refererar.

Bild framsida böcker om akademisk hederlighet

Filmer om akademiskt skrivande

Plagiering

Citera och referera rätt – undvik plagiering

När du skriver uppsats är det viktigt att tydligt redovisa om du skriver någonting som du har hämtat från en annan text. Det måste framgå om det är dina egna tankar och formuleringar eller någon annans, och i så fall var du har hämtat det. Det handlar om akademisk hederlighet. Om du inte refererar till dina källor (vare sig det gäller text eller bilder) gör du dig skyldig till plagiering, vilket kan leda till avstängning från universitetet. Medicinska fakulteten använder sig av programmet Urkund för att kontrollera så att plagiering inte har skett.

Särskilt stöd

För att underlätta ditt skrivande finns talsyntesprogrammet TorTalk och rättstavningsprogrammen StavaRex (svenska) och SpellRight (engelska) på fakultetens studentdatorer, tillgängliga för alla studenter.

Har du en synskada, dyslexi, eller en neuropsykiatrisk funktionsvariation kan du få särskilt stöd. Kontakta Pedagogiskt stöd för att få ett beslut.

Har du fått ett beslut om pedagogiskt stöd kontaktar du Krister Aronsson på biblioteket för att boka ett möte. Då går ni igenom hur du får tillgång till talböcker och andra resurser.

Kontakt

Fråga fakultetens bibliotek

Boka en bibliotekarie

Vad är evidensbaserad medicin?