Skip to Main Content
Lund University

Fysioterapi

Guide för studenter som läser Fysioterapi vid Lunds universitet.

Förberedelser inför seminariet

Förberedelse inför lektionen:

Se filmerna i Canvas under Inför seminariet Litteratursökning. 

Samt gör sökövningen Söka böcker och artiklar nedan:

Material och övningar - seminariet

Söktjänster, hitta sökord och söka

Söktjänster

Om du vill testa någon annan databas inom medicin, se fler här.

Hitta sökord

Hur du kan söka på ämne i PubMed

Video (7:12 min) om hur du kan söka på ett ämne i fritext med synonymer och göra en så kallad blocksökning där du använder dig av OR och AND. Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. 

Om referenser & akademisk hederlighet

Vad är en vetenskaplig artikel?

Video (5:30) Kort guide om hur man kan veta om en artikel är vetenskaplig eller inte, vilka typer av vetenskapliga artiklar som finns, etc. (Från Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet)

Lär dig mer om vetenskapliga artiklar: