Skip to Main Content
Lund University

Fysioterapi

Guide för studenter som läser Fysioterapi vid Lunds universitet.

Material och övningar

Förberedelse inför lektionen:

Se filmerna i Canvas under Inför seminariet Litteratursökning. 

Söktjänster, hitta sökord och söka

Söktjänster

Om du vill testa någon annan databas inom medicin, se fler här.

Hitta sökord

Hur du kan söka på ämne i PubMed

Video (7:12 min) om hur du kan söka på ett ämne i fritext med synonymer och göra en så kallad blocksökning där du använder dig av OR och AND. Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. 

Om referenser & akademisk hederlighet

Vad är en vetenskaplig artikel?

Video (5:30) Kort guide om hur man kan veta om en artikel är vetenskaplig eller inte, vilka typer av vetenskapliga artiklar som finns, etc. (Från Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet)

Lär dig mer om vetenskapliga artiklar: