Gå till huvudinnehållet
Lund University

Biologi och Miljövetenskap: Litteraturöversikt

Analys och Resultat

Analys

Analysen beskrivs i metoddelen efter redovisning av sökstrategi och urvalskriterier. Här följer ett exempel på i vilken ordning du kan göra analysen:

 1. Läs titlar och abstracts och försök få en överblick
 2. Motivera tydligt hur du väljer ut relevanta artiklar! Diskutera ditt beslut och eventuella konsekvenser.
 3. Sök efter likheter, skillnader och eventuella oenigheter. Dokumentera!
 4. Sortera utifrån teman, kategorier eller likn.
 5. Gör jämförelser

 

Resultat och Diskussion

Rubriken och underrubrikerna i detta avsnitt kan se olika ut. Titta gärna på tidigare arbeten för att få tips. Här följer ett exempel på upplägg:

 1. Beskriv övergripande studierna du har valt att analysera
 2. Presentera analyser och jämförelser under lämpliga rubriker (detta kommer förmodligen att utgöra större delen av texten)
 3. Presentera slutsatser
  • Sammanfatta dina resultat
  • Hur bidrar dina resultat till ämnesområdet?
  • Vilka nya frågor har väckts?
  • Vilka kunskapsluckor kan identifieras?