Gå till huvudinnehållet
Lund University

Biologi och Miljövetenskap: Litteraturöversikt

Exempel på sökverktyg för en systematisk litteratursökning

BRA: Bibliografiska databaser, t.ex. Web of Science, Scopus, PubMed, SciFinder etc.

De bibliografiska databaserna har ett transparent söksystem och innehåller i princip uteslutande kvalitetsgranskade publikationer.

BRA för tvärvetenskap: LUBsearch

LUBsearch har i mångt och mycket liknande egenskaper som de bibliografiska databaserna. En stor fördel med LUBsearch är att du utöver vetenskapliga publikationer kan hitta många andra dokumenttyper, exempelvis rapporter och nyhetsartiklar. En nackdel är att träfflistan ofta innehåller dubbletter. LUBsearch söker samtidigt i flera olika databaser som Lunds universitet har tillgång till, vilket du behöver redovisa (se Databases A-Z).

PROBLEMATISKA: Google Scholar & Google

I Google och Google Scholar får du fler träffar eftersom dessa sökverktyg söker i hela texten, inte bara i den bibliografiska informationen (titel/abstract/keywords etc). I vissa fall är detta en mycket stor fördel. Nackdelen är att du har liten kontroll över sökningen (dessa sökverktyg har en slags "dold hjälp"), vilket gör att den inte är helt transparent. Booleanska operatorer (AND/OR/NOT) och trunkering fungerar dåligt. Sökningen du gör i Google är inte heller upprepbar eller opartisk eftersom Googles sökalgoritm genererar olika träfflistor beroende på exempelvis din sökhistorik, datorn språk och dokuments popularitet. Google Scholar verkar vara något bättre i detta avseende, men det är oklart hur mycket. Dock är det så att vissa källor endast kan hittas med hjälp av Google (så kallat "grå litteratur"), vilket gör att det kan fungera bra som ett kompletterande verktyg. Tänk på att i både Google och Google Scholar kan du få fram källor av tveksam kvalitet.