Gå till huvudinnehållet
Lund University

Biologi och Miljövetenskap: Litteraturöversikt

Redovisning av urval

I metoddelen ska du utöver sökstrategi även redovisa principer för urval och relevansbedömning. Det vill säga hur du efter sökningen väljer ut just de källor som du sedan analyserar djupare.

När du bedömer en källas relevans kan du utgå från exempelvis din eller källornas frågeställning, läsning av titel/abstract, förekomst av nyckelord i källorna, vilken typ av studie det är (t.ex. kvalitativ eller kvantitativ) eller metoden som har använts i källorna. Här använder sig vissa av ett poängsystem där källorna klassificeras efter ett antal uppställda kriterier, på så sätt får man fram ett relativt oberoende (eller åtminstone transparent) mått på källornas kvalitet.

Urvalet kan redovisas i en figur:

urval artiklar