Gå till huvudinnehållet
Lund University

Biologi och Miljövetenskap: Litteraturöversikt

Reflektioner

Glöm inte att beskriva dina reflektioner under arbetets gång. Exempel på frågor man kan ställa sig är:

  • Vilka problem och konsekvenser kan det finnas när det gäller val av sökord och avgränsningar?
  • Vilka problem och konsekvenser kan det finnas när det gäller urval?
  • Vilka ämnesområden finns det mycket resp. lite forskning om?
  • Vilken typ av studer är över- eller underrepresenterade?