Gå till huvudinnehållet
Lund University

Biologi och Miljövetenskap: Litteraturöversikt

Vad är en systematisk litteratursökning?

En systematisk litteratursökning (dvs. en sökning till en litteraturöversikt), skiljer sig från en "vanlig" litteratursökning. Det här är dess övergripande kännetecken:

Heltäckande

En systematisk litteratursökning ska fånga in allt relevant material. Det optimala är alltså en sökning som hittar allt relevant material och som samtidigt fångar in så få icke relevanta studier som möjligt. I praktiken är det en svår balansgång (se figuren nedan). Ett riktmärke är att starta sökningen brett för att vara säker på att fånga in det relevanta materialet. Även om sökningen sedan justeras efterhand för att bli mer specifik är det oundvikligt att en del icke-relevant material kommer med. Detta kan dock sållas bort genom manuellt urval i slutskedet.

Figuren är hämtad från SBU:s webbplats.

 

Upprepbar, transparent och opartisk

Du måste noggrant redovisa hur du har fått fram de källor du sedan analyserar och sammanfattar. Läsaren måste kunna förstå exakt hur du har gjort sökningen och kunna upprepa den. I metoddelen behöver du inkludera:

 • Söktermer (nyckelord och hur de har kombinerats i sökningen med t.ex. AND/OR/NOT)
  • Här kan du t.ex. ta hjälp av databasens kontrollerade vokabulär (ibland kallat 'thesaurus')
  • Glöm ej möjligheterna med trunkering (*) och frassökning (" ")
  • Glöm inte heller att inkludera synonymer, pluralformer och alternativa stavningsformer med OR
  • Titta gärna i vår sökguide (på engelska) för tips om hur du kan göra din sökning på bästa sätt
 • Vilka databaser sökningen har gjorts i och när
 • Avgränsningar/filter (publikationsperiod, språk, dokumenttyp, metod etc.)
 • Urvalskriterier för de källor du slutligen analyserar