Skip to Main Content
Lund University

Patristik

Katalog -1957

Katalog -1957 är Universitetsbibliotekets kortkatalog över litteratur tryckt t.o.m. 1957. Katalogen (en stor samling gröna lådor) finns på entréplan på UB, men finns även tillgänglig via nätet.