Skip to Main Content
Lund University

Patristik

Monografiserier på LUX-biblioteket
Monograph series at the LUX Library

Länkarna nedan leder till lista över tillgängliga delar i serien i Libris eller, om delarna inte särredovisas, till huvudposten i Libris. Till höger i Libris finns sedan möjlighet att begränsa träfflistan till Lunds unversitets biblioteks bestånd. / The links bellow leads to a hitlist of available volumes in the series in Libris or, if the volumes are not catalogued seperately, to the main record. To the right in Libris you can limit the hitlist to the holdings of Lund University Libraries.

Ytterligare serier tillgängliga på UB i Lund
Other series available at the University Library in Lund

Länkarna nedan leder till lista över tillgängliga delar i serien i Libris eller, om delarna inte särredovisas, till huvudposten i Libris. Till höger i Libris finns sedan möjlighet att begränsa träfflistan till Lunds unversitets biblioteks bestånd. / The links bellow leads to a hitlist of available volumes in the series in Libris or, if the volumes are not catalogued seperately, to the main record. To the right in Libris you can limit the hitlist to the holdings of Lund University Libraries.

Databaser - patristik - källtexter
Databases - patristics - sources

Webbplatser - patristik - källtextsamlingar
Websites - patristics - collections of sources

Under uppbyggnad. Skicka gärna tips till ämnesbibliotekarien, se Start.
Under construction. Please send suggestions to the subject librarian, see Start.

Webbplatser - källtexter - enskilda författare - patristik
Websites - Sources - Individual Authors - Patristics

Under uppbyggnad. Skicka gärna tips till ämnesbibliotekarien, se Start.
Under construction. Please send suggestions to the subject librarian, see Start.