Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Psykologi - en ämnesguide: Ämnesresurser

En ämnesguide framtagen för studenter och forskare samt lärare vid Institutionen för psykologi på Lunds universitet

LUBsearch

Böcker

Sök efter böcker i LUBcat eller Libris.

Kursböcker inom psykologi finns på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. De får lånas i 14 dagar och vi har alltid minst ett referensexemplar.

Svenska dagstidningar och tidskrifter

Databaser

Se alla databaser tillgängliga vid Lunds universitet i Databaser A-Z.

Om databaserna

PsycINFO är den mest använda databasen för att hitta artiklar inom psykologi. Tesaurusen, framtagen av APA, är särskilt användbar. Kolla vår instruktionsfilm om hur du använder tesaurusen här. Se även listan över vilka tidskrifter som ingår.

SocINDEX är en databas med framför allt artiklar inom socialt arbete, socialpsykologi och sociologi.

PubMed är den största medicinska databasen. Utforska deras MeSH-termer!

PsycTESTS innehåller tester och reviews av tester med beskrivningar och recensioner skrivna av experter på området.

Web of Science är en bred tvärvetenskaplig databas med peer-reviewartiklar och konferenspublikationer som innehåller citeringar.

Scopus är även den en stor tvärvetenskaplig databas med citeringar över peer-review artiklar. Se våra filmer om hur du kan använda databasens analysverktyg eller följa citeringar.

PsycTherapy innehåller filmade terapisessioner.

Psychotherapy.net innehåller videofilmer med föreläsningar och sessioner från terapiområdet.

PsyArXiv Preprints är ett arkiv där forskare kan publicera preprints (artiklar som inte är publicerade i en tidskrift), working papers och annat ännu opublicerat material.

 

Scopus: Analysverktyget

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

PsycINFO: Tesaurusen

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Scopus: Följa citeringar

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Översiktsartiklar

En bra start när man ska leta material inom ett ämne kan vara att gå in i en tidskrift som publicerar översiktsartiklar (även kallat reviewartiklar). Här kommer några exempel:

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, publicerar systematiska översikter inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Encyklopedier för Psykologi

Vi har samlat encyklopedier för alla ämnen inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hämtat ur vår guide Research Methods.

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Från Psykologiguiden.