Skip to main content
Lund University

Livsmedelsteknik: Livsmedelsteknik

Kemicentrums bibliotek http://www.bibliotek.kc.lu.se/

Böcker, tidskrifter och artiklar

Uppslagsverk, handböcker & databaser

Här hittar du länkar till elektroniska uppslagsverk. På Kemicentrums bibliotek finns en hylla som heter Referens Livsmedel med uppslagsverk, ordböcker och handböcker i tryck.

Livsmedels näringsinnehåll samt produktinformation

Myndigheter och organisationer

På myndigheternas webbplatser finns mycket information,  rapporter och databaser som rör livsmedel.

Lagstiftning

Statistik

Livsmedelsbranschen