Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Rättssociologi: Tidskrifter & referensverk

En ämnesguide för studenter i rättssociologi vid Lunds universitet

Ta reda på mer om vetenskapliga tidskrifter

T.ex. citeringar, ranking, impact factor.

Referensverk (e-böcker)

Referensverk , tex handböcker, kunskapsöversikter och ämnesspecifika uppslagsverk ger en översiktlig framställning av ett ämnesområde och är alltid en bra utgångspunkt för vidare sökningar. Här finns referenser till forskare och mer material på det aktuella området.

Testa att kombinera dina sökord med ordet "handbook" i t.ex. Libris eller LUBsearch för att se handböcker som finns inom ämnet. I handböcker finns det ofta artiklar och kunskapsöversikter skrivna av forskare på området, medan uppslagsverk ger mer kortfattade introduktioner och förklaringar till teorier och begrepp.