Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Rättssociologi: Databaser & publikationer

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i rättssociologi vid Lunds Universitet

Ämnesinriktade databaser

Frågor om samspelet mellan sociala normer och lagstiftning kan appliceras på många samhällsområden. Databaser med enbart rättssociologiskt material finns inte, istället kan man använda flera olika tvärvetenskapliga databaser och välja mer specifika ämnesord.

Böcker och publikationer inom rättssociologi på bibliotek

Om materialet saknas vid Lunds universitets bibliotek kan du fjärrlåna

Forskning i Lund