Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Rättssociologi: Rättskällor

En ämnesguide för studenter i rättssociologi vid Lunds universitet

Juridiska rättsdatabaser

I flera av databaserna hittar du hänvisningar från lag till förarbeten, relaterad rättspraxis och juridisk doktrin.

Författningar, förarbeten & Rättspraxis (fria resurser)

EU-rätten samt Internationell rätt (fria resurser)

Guider