Skip to Main Content
Lund University

Rättssociologi

En ämnesguide för studenter i rättssociologi vid Lunds universitet

Guider

Författningar, förarbeten & Rättspraxis (fria resurser)

Juridiska rättsdatabaser

I flera av databaserna hittar du hänvisningar från lag till förarbeten, relaterad rättspraxis och juridisk doktrin.

EU-rätten samt Internationell rätt (fria resurser)

Lexikon Rättsvetenskap