Skip to Main Content
Lund University

Rättssociologi

En ämnesguide för studenter i rättssociologi vid Lunds universitet

Main search services

Ämnesinriktade databaser

Frågor om samspelet mellan sociala normer och lagstiftning kan appliceras på många samhällsområden. Databaser med enbart rättssociologiskt material finns inte, istället kan man använda flera olika tvärvetenskapliga databaser och välja mer specifika ämnesord.

Search for Scholarly Publications

You can search for scholarly publications in several databases available via Lund University. Do have in mind that some databases might contain other publications than scholarly articles, so tick peer-reviewed publications limitor for scholarly publications. For more subject specific databases, please visit the Subject Specific - General and Gateways page.

Here are some suggestions for databases focused on scholarly publications:

Search for Theses

Methodology

SAGE Research Methods Online

Subject dictionaries

Dictionaries

Swedish newspaper articles, journal articles & reviews

International News