Skip to Main Content
Lund University

Rättssociologi

En ämnesguide för studenter i rättssociologi vid Lunds universitet

Välkommen till ämnesguiden för rättssociologi

Välkommen till ämnesguiden - här hittar du söktjänster och informationsresurser inom rättssociologi. Det finns också tips och råd om sökning och hantering av information och litteratur.

En del resurser är licensierade och kan bara användas av studenter och anställda vid Lunds universitet. Använd ditt studentkonto eller LU-konto för att komma åt dessa. 

Biblioteksservice

  Ämnesguider

Det finns flera ämnesguider inom samhällsvetenskap som du kan använda, som t.ex. genusvetenskap, psykologi eller socialt arbete.