Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Teaterhögskolan i Malmö: Källkritik

Campusguide som riktar sig till studenter, forskare och lärare på Teaterhögskolan

Utvärdera dina källor

Utvärdera trovärdigheten hos dina källor

Checklista källkritik

Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att vara källkritisk. Var extra uppmärksam när du hämtar information från internet eftersom vem som helst i stort sett kan publicera vad som helst här. Tänk också på vad du själv väljer att sprida vidare.

Några frågeställningar att tänka på:

• VEM förmedlar informationen?

Författare: Är författaren välkänd inom sitt ämnesområde? Har författaren akademisk legitimitet? Har han/hon publicerat annat? Finns det något sätt att kontakta författaren?

Utgivare : Vem står bakom informationen – ett företag, en myndighet, en organisation eller en privatperson? Kontaktuppgifter? Seriösa utgivare presenterar sig oftast tydligt.

 • VAD innehåller materialet?

Trovärdighet: I vilken utsträckning är information trovärdig och korrekt? För att bedöma detta spelar den egna erfarenheten och kunskapen samt källans anseende en viktig roll.

Relevans: Hur relevant/användbart är materialet för dina behov?

Referenser: Vilka referenser finns det till andra källor?

Vetenskaplighet: Är det en vetenskaplig text?

• VEM är materialet skrivet för?

Målgrupp: Vilken är den tänkta målgruppen (forskare, skolelever, allmänhet o.s.v.)?

• VARFÖR är materialet publicerat?

Syfte: Vad är syftet med materialet/dokumentet? Informera, presentera forskning, sprida åsikter, underhålla…?

• NÄR är materialet skrivet?

Aktualitet: När skrevs texten? Är materialet tillräckligt aktuellt för dig? Är publikationen/sidan daterad? Uppdaterad?

Källkritik på internet

Civic Online Reasoning

Web literacy