Gå till huvudinnehållet
Lund University

Teaterhögskolan i Malmö

Campusguide som riktar sig till studenter, forskare och lärare på Teaterhögskolan

Instruktioner för kandidatexamensarbetets reflekterande del

Hur, när och varför ska jag referera?

Vad är Harvardsystemet?

Harvardsystemet hör till författare-år-stilarna och består av två delar, en hänvisning i texten (texthänvisningen) och en bibliografisk beskrivning (referensen). Texthänvisningen är en parentes som vanligtvis består av författarens efternamn och utgivningsår. Varje gång du använder information eller uppgifter från en annan källa ska du skriva en texthänvisning. Texthänvisningen pekar till den fullständiga bibliografiska beskrivningen av dokumentet i källförteckningen. Det är därför viktigt att texthänvisningen stämmer överens med huvuduppslaget i referensen.

Guide till Harvardsystemet

Generella riktlinjer Harvard

  • I Harvardsystemet skrivs titlar på böcker och tidskrifter med kursiv stil. När du ska skriva en referens på en tidskriftsartikel är det tidskriftens titel som skall anges med kursiv stil.
  • Förlagsort och förlag skall anges för alla publikationer utom tidskrifter och tidningar. Det är lätt att förväxla förlagsort och förlag med tryckort och tryckeri. Ta därför för vana att söka fram dina bokreferenser i Libris och använd funktionen 'Skapa referens'.
  • Språket i referenserna ska vara detsamma som i din text i sin helhet. Exempelvis förkortas sidor s. eller ss. när du skriver på svenska men p. (pages) eller pp. när du skriver på engelska. Detsamma gäller m.fl. respektive et al.
  • Skriva ut förnamn eller bara initialer? Praxis är olika men vanligast är att enbart använda sig av initialer. Rätta dig efter ditt ämne eller handledare.
  • Om ingen författaruppgift finns (vare sig person eller organisation) ska referensen inledas med dokumentets titel som då också används som hänvisning i texten.
  • Om det inte klart framgår av referensen vilken dokumenttyp den gäller är det lämpligt att ange detta. Det görs genom att skriva ut vad det är för typ av dokument, till exempel Examensarbete eller Elektronisk, inom hakparentes direkt efter titeln.
  • Referenslistan i slutet på din text ska bestå av en sammanhängande alfabetisk lista.
  • I referenslistan används olika skiljetecken, vanligast är punkt eller komma. Hakparentes [ ] används runt uppgifter som du inte kan utläsa av publikationen men har som du vet, t.ex. när du hämtade dokumentet och vilken medietyp det är.

 

Om plagiat

Det är viktigt att alltid ange de källor du använder i dina skriftliga arbeten genom att citera och referera på ett korrekt sätt.
 
Att plagiera innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller ett diagram, och framställer materialet som ditt eget. Inom det vetenskapliga samhället är plagiering inte accepterat.
 

När du ska skriva en inlämningsuppgift, en hemtenta eller en uppsats är det viktigt att du noga informerar dig om vilka regler som gäller för citering och referenser. Om du inte kan hitta några föreskrifter – de finns ofta i kursplanen – måste du fråga din lärare.

Du måste sätta dig in i hur man skriver vetenskapliga texter och olika tekniker för citering och källhänvisning inom ditt ämnesområde.

Om du brister i referenshanteringen eller plagierar någon annans arbete kan du bli anmäld till disciplinnämnden. Lunds universitet har gemensamma riktlinjer för hur plagiering ska hanteras.

Referenshantering