Skip to main content
Lund University

Teaterhögskolan i Malmö: Dagstidningar och tidskrifter

Campusguide gjord för Teaterhögskolans studenter

Om LUBsearch & elektroniska resurser

Som student eller anställd vid Lunds universitet har du tillgång till ett av de största digitala biblioteken i Sverige. Våra elektroniska resurser hittar du via systemet LUBsearch.

I denna guide hittar du information om LUBsearch och elektroniska resurser. Navigera genom flikarna ovan.

OBS! Du som varken är student eller anställd är välkommen till något av biblioteken vid Lunds Universitet för att få tillgång till e-resurserna på plats.

LUBsearch och LUBITO


LUBsearch
I LUBsearch söker du i huvudsak artiklar i fulltext men får även träff på böcker etc.

Mer info om LUBsearch hittar du i denna libguide.

Tidskrifter i biblioteket

Akt

Bang

Film & TV

FLM

Grus & Guld

LUM

New Theatre Quarterly

Norsk Shakespeare og teatertidskrift

Opsis barnkultur

PAJ - Journal of performance and art

Peripeti

Scen och Film

Teatertidningen

Theatre, Dance and Performance training

Theater Heute

Theatre Research International

 

Artikelsök

ArtikelSök är en databas där Bibliotekstjänst indexerar artiklar från stora delar av den svenska periodiska litteraturen - dagstidningar och tidskrifter. Fram till 1997 indexerades även årsböcker.

Sök här.

Mediearkivet

I Mediearkivet finns ca 300 svenska tryckta tidningar, tidskrifter och fackpress. Exempel på källor är Aftonbladet, Dagens Industri, Svenska dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Göteborgstidningen. Digitala artikelkopior av originalartiklarna görs tillgängliga samma dag som utgivning. Totalt omfattar arkivet ca 10 miljoner artiklar och som längst tillbaka till 1987.

Dessutom finns tillgång till ytterligare mediekanaler som kompletterar det tryckta materialet: svenskt webbarkiv, bloggar och TV/radio.

Sök här.

JSTOR

Med mer än tusen akademiska tidskrifter och över 1 miljon bilder, brev och andra primära källor, är JSTOR är en av världens mest betrodda källor för akademiskt innehåll.