Skip to main content
Lund University

Bokhistoria: Databaser

Databaser A-Z vid Lunds universitet

Databasplattformar

Allmänna humanistiska databaser

Här är några allmänna humanistiska databaser som kan vara användbara. De täcker ett lite bredare ämne och kan vara användbara inom flera olika ämnen.

Bokdatabaser