Skip to main content
Lund University

Bokhistoria: Akademiskt skrivande och skrivregler

MOOC - Akademiskt skrivande

Skrivregler

Sambib om akademiskt skrivande

AWELU

An online resource for academic writing in English at Lund University. Covers the writing process, grammar & words, sources & referencing and academic honesty. For anyone who needs help writing in English.

Länkar

Böcker om akademiskt skrivande

Det finns en stor mängd böcker som kan ge hjälp i planerandet och skrivandet av en uppsats. På hyllan Kursbok Metodik som finns på både SOL- och LUX-biblioteket hittar du sådana böcker.