Gå till huvudinnehållet
Lund University

Bokhistoria

Vetenskapligt skrivande och akademisk hederlighet

Akademiskt skrivande och akademisk hederlighet

Akademiskt skrivande handlar om att du med dina egna ord beskriver hur du har löst en forskningsfråga. I detta stödjer du dig på kunskap och forskningsresultat som andra i ditt fält har delat med sig av. Det är avgörande att du tydligt visar vilka fakta och tankar som du har hittat i litteraturen och vilken del av ditt arbete som är ditt eget bidrag till forskningen. För att göra detta använder du referenser i texten och samlar alla dina källor i en lista i slutet av ditt arbete. Att vara helt transparent med var vilka delar av arbetet kommer ifrån, kallas för akademisk hederlighet och den förväntas av varenda akademiker, på alla nivåer, även av dig som student på universitetet.

Plagiering

Att plagiera innebär att du imiterar eller kopierar en annan persons arbete så att det framstår som ditt eget. Det räknas som fusk och kan anmälas till disciplinnämnden, vilket kan leda till en varning eller avstängning. Plagiering kan till exempel vara att en text, bild eller diagram används utan hänvisning till källan. Plagiering kan ske på olika sätt och kan vara antingen avsiktlig eller oavsiktlig.

  • Avsiktlig plagiering är när ett verk kopieras och källorna medvetet utelämnas.
  • Oavsiktlig plagiering kan ske när en källa inte refereras till på ett korrekt sätt på grund av bristande kunskap eller uppmärksamhet.

För att undvika plagiering är det viktigt att du är noga med att ange vilka källor du använder.

 

Stämpel med text plagiat

Foto: Anja Hoppe.

Akademisk hederlighet vid Lunds universitet

Göran Bexell (Lund University) on academic conduct.

Upphovsrätt - introduktion

En introduktion till upphovsrätt på svenska. Förklaras av Kristina Alexanderson och illustreras av Jesper Wallerborg filmad av Göran Thorén. En produktion av Webbstjärnan i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE

Forskningsetik och upphovsrätt

Om Creative commons

En enkel förklaring på svenska av vad Creative Commons-licenserna betyder. Creative Commons förklaras av Kristina Alexanderson och illustreras av Jesper Wallerborg filmad av Göran Thorén. En produktion av Webbstjärnan i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE