Gå till huvudinnehållet
Lund University

Arkivmaterial

Resurser på Universitetsbiblioteket i Lund

Alvin

Alvin

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats. I databasen hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, medicinhistoria, porträtt, bilder från polarexpeditioner, botaniska planscher, brev, skissböcker och mycket annat.

Bra att veta är att Lund Universitetsbiblioteks digitala samlingar tillgängliggörs och är sökbara via ALVIN

Svenska Tidningar

Sök i tjänsten Svenska tidningar
Databas för sökning i svenska dagstidningar som digitaliserats av Kungliga biblioteket, KB. Innehåller alla svenska dagstidningar 2014- (varav en del redan 2013-), de stora tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet är sökbara från start till nutid. Ett 60-tal tidningar från perioden 1645-1965. 

Söktjänsten är fri att söka i och alla artiklar äldre än 100 år är fritt tillgängliga överallt. Nyare material är däremot upphovsrättsskyddat och kan enbart läsas på specifika datorer på bibliotek som prenumererar på databasen - se vilka nedan. Artiklar från nuvarande år läggs in med en fördröjning på ca 4 månader. 


Resurser på Lunds stadsbibliotek

Resurser på Kungliga Biblioteket i Stockholm