Skip to main content
Lund University

Arkivmaterial: Föreningar

Släktforskningsföreningar

Sveriges släktforskarförbund
Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundets huvudsakliga uppgift är att ge stöd och service åt lokala släktforskarföreningar och regionala förbund. Sveriges Släktforskarförbund består av ca 170 medlemsföreningar.
Sveriges Släktforskarförbund driver släktforskarportalen Rötter och ger ut tidningen Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas årsbok.

Genealogiska Föreningen
Riksförening för släktforskning. Ger ut tidskrifterna:
 Släkt och hävd  och Svensk geneaologisk tidskrift.

DIS - Datorhjälp I Släktforskningen
Ideell rikstäckande förening som bildades 1980 och har som idé att tillhandahålla släktforskar- och datorstöd för medlemmarna i samverkan med arkiv och andra släktforskarorganisationer.

Övriga resurser

Hembygdsföreningar

Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Hembygdsförbund ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. Ger ut tidskriften Bygd och natur.

Bygdeband - lokalhistoria på webben
Bygdeband är en webbplats för lokalhistoriskt material från Sveriges Hembygdsförbunds hembygdsföreningar.

Skånes hembygdsförbund
En ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen, med 105 medlemsföreningar.