Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Arkivmaterial: Föreningar

Släktforskningsföreningar

Sveriges släktforskarförbund är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundets huvudsakliga uppgift är att ge stöd och service åt lokala släktforskarföreningar och regionala förbund.

 

Genealogiska Föreningen - riksförening för släktforskning, som ger ut tidskrifterna:

 

DIS - Datorhjälp I Släktforskningen 
Ideell rikstäckande förening som bildades 1980 och har som idé att tillhandahålla släktforskar- och datorstöd för medlemmarna i samverkan med arkiv och andra släktforskarorganisationer.

Hembygdsföreningar

Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Hembygdsförbund ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet.

 

Skånes hembygdsförbund
En ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen, med 104 medlemsföreningar.

Övriga resurser