Gå till huvudinnehållet
Lund University

Arkivmaterial

Exempel på kartor

Scania vulgo Schonen 1646.

Digitaliserad karta från Universitetsbibliotekets samlingar.

Hark! Hark! The dogs do bark! 1914

Fantasikarta från Kungliga biblioteket.

Storbritanniens krig med Danmark 1807. Bombardement de Copenhague du 2 au 5 Septembre 1807.

Från Krigsarkivets kartsamlingar. Utländska krigsplaner.

Kart- och ortmaterial