Skip to main content
Lund University

Arkivmaterial: Arkiv

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Folklivsarkivet i Lund (Lunds Universitets Folklivsarkiv, LUF), är dokumentationscentral för folklig kultur i södra Sverige. Kontor och samlingar finns på Arkivcentrum Syd i Lund. Folklivsarkivet bedriver en kontinuerlig dokumentation av dagligt liv i Sverige sedan 1913. Regelbunden dokumentation sker genom arkivets frågelistverksamhet med upprop som publiceras på nätet och/eller skickas till arkivets skrivarpanel.

Arkiv i Skåne

Andra arkiv

Databaser som hänvisar till arkiv