Skip to main content
Lund University

Arkivmaterial: Att komma igång

Sveriges släktforskarförbunds handböcker

Sveriges släktforskarförbund ger ut olika handböcker som beskriver hur man genom arkiv och källor kan fördjupa sig i personhistorisk forskning. Böckerna finns på t.ex. Universitetsbiblioteket i Lund. I LIBRIS kan du se vilka titlar som ingår i serien. Nedan visas ett urval av titlarna.

Hjälpresurser

Ytterligare resurser