Skip to main content
Lund University

Rättssociologi: Home

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i rättssociologi vid Lunds Universitet

Biblioteksservice

Informationskällor för rättssociologi

Välkommen till ämnesguiden i rättssociologi - en ingång till söktjänster och resurser i ämnet. Här finns också tips och råd om sökning och hantering av information och litteratur.

Vissa resurser kan du bara använda om du är student eller anställd vid Lunds universitet. Använd ditt Studentkonto eller LU-konto för att logga in.

Ny student? Se en introduktion till Sambib

Lånekort är nu detsamma som LU-kortet. Har du inget? Hämta ut det här

Ny student? Läs mer om vad du behöver känna till

 

Nytt på Cybernormer.se

Från webbsidan och bloggen för det rättssociologiska projektet Cybernormer

Loading

Subject Guide

Linda Leveau

Följ oss på Facebook

Söksupporten

Skriver du uppsats, behöver du hjälp med din informationssökning eller med att hantera dina referenser? Kom till bibliotekets drop-in!