Skip to main content
Lund University

Rättssociologi: Home

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i rättssociologi vid Lunds Universitet

Biblioteksservice

Informationskällor för rättssociologi

Välkommen till ämnesguiden i rättssociologi - en ingång till söktjänster och resurser i ämnet. Här finns också tips och råd om sökning och hantering av information och litteratur.

Vissa resurser kan du bara använda om du är student eller anställd vid Lunds universitet. Använd ditt Studentkonto eller LU-konto för att logga in.

Ny student? Se en introduktion till Sambib

Lånekort är nu detsamma som LU-kortet. Har du inget? Hämta ut det här

Ny student? Läs mer om vad du behöver känna till

 

Subject Guide

Följ oss på Facebook