Skip to main content
Lund University

Byggteknik, inr arkitektur, järnväg och väg- och trafik: Home

Högskoleingenjörsutbildning

Välkommen till ämnesguiden

Här finns ingångar till informationsresurser, men också tips om sökning och användning av information. Guiden vänder sig främst till studenter vid LTH ingenjörshögskola vid Campus Helsingborg

Kontakta mig gärna!
Du kan träffa mig i biblioteket, maila mig eller boka en tid med mig om du behöver extra sökhjälp till rapport- eller uppsatsskrivande

Direktiv för ex-jobb

Stöd till studenter

  • Vill du förbättra din studieteknik?
  • Vill du bli bättre på att skriva akademiska texter?
  • Vill du bli säkrare på att tala inför andra?

kontakta Studieverkstaden

För studenter med lässvårigheter eller funktionshinder finns Avdelningen för pedagogiska stödåtgärder