Skip to main content
Lund University

Byggteknik, inr arkitektur, järnväg och väg- och trafik: Ämnesresurser

Högskoleingenjörsutbildning

Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst erbjuder studenter, lärare och forskare fri tillgång till sina prenumerationstjänster; tex AMA, AFF, BSAB, Byggkatalogen!
Här kan du skapa ett konto.

 

Standarder

BFR - databas

Projektet "Arvet efter BFR-skrifterna"

Här kan du söka publikationer som utgavs av Byggforskningsrådet, BFR (1960-2000), samt föregångarna Statens kommitté resp. Statens nämnd för byggnadsforskning (1942-1960) i en webbaserad databas, vilken har finansierats av bl a SBUF, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond.

Inskannade BFR-skrifter 

Sökningen kan också göras direkt i Libris http://libris.kb.se/. Använd fritextsökning på BFR årtal, författare eller ämnesområde. Ett tips kan vara "bfr198x" som fångar in allt som publicerades av Byggforskningsrådet under 1980-talet. 

 

Transportportal

Pidgeon Digital

Pidgeon Digital är en plattform som innehåller filmade föreläsningar från några av världens mest kända arkitekter. De namnkunniga föreläsarna diskuterar arkitektur ur flera olika synvinklar exempelvis samspelet mellan människa och arkitektur, tekniska utmaningar, stadsplanering, moderna byggnader i äldre miljöer, hållbar arkitektur och mer därtill. Det ges också möjlighet att ta del av föreläsningar om olika byggnadstyper eller specifik stadsplanering i olika miljöer. Pidgeon Digital ger dig som student eller lärare en unik möjlighet att ta del av komplexa resonemang kring arkitektur. Föreläsningarna är inspelade från 1955 och framåt och är i vissa fall transkriberade.

Pidgeon Digital

Tidskrifter med arkiv på nätet