Skip to main content
Lund University

Byggteknik, inr arkitektur, järnväg och väg- och trafik: Akademiskt skrivande

Högskoleingenjörsutbildning

Akademiskt skrivande

På den här sidan kan du få konkreta tips om hur du tar dig an det akademiska skrivandet på bästa sätt.

Vad innebär akademiskt skrivande?

Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva?

Det handlar om att, på en gång självständigt och samtidigt grundat i andras tidigare arbeten, redogöra för hur en har löst ett visst problem eller problematiserat en viss fråga. Det handlar också om att göra detta på ett för ämnet överenskommet sätt, vad gäller vilket språk en använder och hur en publicerar sig (t.ex. i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag).

Få mer tips i följande guider:

IMRAD-modellen

Direktiv för ex-jobb