Skip to main content
Lund University

Byggteknik, inr arkitektur, järnväg och väg- och trafik: Vetenskaplig publicering

Högskoleingenjörsutbildning

Direktiv för ex-jobb

Vetenskapligt material?

Vetenskapligt material

Hur vet jag om en artikel eller tidskrift är vetenskaplig?

Om Open Access

Vetenskapliga publikationer

Lunds universitets forskningsportal

SwePub
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.
Sök här bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

DOAJ

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

En katalog över vetenskapliga open access tidskrifter från hela världen, inom alla ämnen och på alla språk.

Akademiskt skrivande

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Vad är vetenskapligt?

 

IMRAD