Skip to main content
Lund University

Byggteknik, inr arkitektur, järnväg och väg- och trafik: Skrivprocessen

Högskoleingenjörsutbildning

Nätbaserad kurs i akademiskt skrivande

Du har möjlighet att anmäla dig till nätbaserade kurser i akademiskt skrivande. Läs mer om kurserna här:

http://www.lub.lu.se/service-och-verksamhet/studerandestod/akademiskt-skrivande/oppna-natbaserade-kurser.

Skrivguiden

Webbplatsen skrivguiden.se är skapad av biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande. Här hittar du handfasta råd om skrivprocess, hur du hanterar källor och referenser samt hur du kan publicera.

 

AWELU

The AWELU platform is an online resource for academic writing in English at Lund University. It resource platform for self-help, in the sense that the resources have been designed to help individual users working with their texts.

Phrasebank